top of page

Konstelasyon Çalışmaları

Konstelasyon çalışmaları, danışanın konusunun özünü anlamaya yönelik görüşme ile başlar.

Konunun özünü oluşturan öğelerin belirlenmesinden sonra 'kolaylaştırıcı', danışandan konusu ile ilgili öğeleri temsil edecek kişi, obje vb. seçmesini ve içinden geldiği şekilde konumlandırmasını ister.

Çalışma temsilcilerin serbest hareketleri ve duygularını dile getirmeleri ile ilerler.

arkaplan_arkaplan-imzali.jpg

Knots and Entanglements (Düğümler ve Dolanıklıklar)

Francesca Bandino

"I used my whole body to move my brush and recreate my movements. The knots and entanglements are the mess we find ourselves in when we're thinking of the daily survival and forget to look at the big picture."

Tüm vücudumu fırçamı hareket ettirmek ve hareketlerimi yeniden oluşturmak için kullandım. Düğümler ve dolanıklıklar, günlük koşuşturma içinde büyük resme bakmayı unuttuğumuzda kendimizi içinde bulduğumuz karmaşadır.

©2019, Francesca Bandino

bottom of page